Strafrecht

Strafrecht

Wanneer u te maken krijgt met het strafrecht kan dat heel ingrijpend zijn. Om die reden is het belangrijk dat u snel een advocaat inschakelt. De strafrechtspecialisten van ons kantoor staan u – wanneer u of uw bedrijf door het Openbaar Ministerie wordt aangemerkt als verdachte – bij in alle fases van het strafproces. Bijstand wordt verleend rondom de aanhouding, voorafgaand en tijdens de verhoren en bij alles wat te maken heeft met de voorlopige hechtenis. Met behulp van de advocaat en in overleg met u wordt een strategie van uw verdediging bepaald voor het (voorbereidend) onderzoek en de zitting(en). Onze ervaring en kennis op dit rechtsgebied is daarbij belangrijk. Wij houden onze kennis en kwaliteit op peil, onder andere om die reden zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor (Jonge) Strafrechtadvocaten.

Wij behandelen diverse soorten strafzaken, waarbij u moet denken aan:

  • levensdelicten (zoals moord en doodslag)
  • geweldsdelicten (zoals openlijke geweldpleging, mishandeling, vernieling, bedreiging)
  • vermogensdelicten (zoals diefstal, verduistering, heling)
  • zedendelicten (zoals verkrachting, ontucht)
  • drugszaken (zoals het handelen in drugs, voorhanden hebben van hennep, telen, smokkelen)
  • verkeerszaken (zoals overtreding van de artikelen 5 en/of 6 Wegenverkeerswet en CBR zaken)
  • ontnemingsvorderingen van het wederrechtelijk verkregen voordeel
  • delicten met betrekking tot wapens en munitie (wapen- en munitiebezit en de handel hierin)
  • cybercrime (computercriminaliteit)
  • milieudelicten (zoals het lozen van chemisch afval, illegale asbestverwijdering)

 

Onze advocaten zijn ook gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Wij staan regelmatig jeugdigen bij in strafzaken.

Wij vinden het belangrijk om uw zorgen zoveel als mogelijk weg te nemen door u te helpen bij alle facetten van de strafzaak. Hebt u  vragen over het strafrecht of uw strafzaak? Neem dan contact op met een van onze strafrechtadvocaten.

Expertises

Gerelateerd nieuws

Wel of niet betrokken bij een vechtpartij?

In de rechtspraak wordt nu pas aangenomen, dat sprake is van het in vereniging plegen van geweld, indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het toegepaste geweld. Er moet sprake zijn van gedragingen die het geweld hebben bevorderd. De...

Lees meer

Geen veroordeling: toch weigering VOG?

Staatssecretaris Dijkhoff wil het voor bepaalde functies echter mogelijk maken dat de VOG ook enkel op basis van politiegegevens kan worden afgewezen. Dit zou betekenen dat een VOG in de toekomst kan worden geweigerd als iemand voorkomt in politiedossiers in verband met gedr...

Lees meer

Onterecht als verdachte aangemerkt (sepotcode 01)

De Officier van Justitie stelde echter voor om de strafzaak tegen meneer X te seponeren omdat er sprake was van medeschuld (sepotcode 71). Meneer X vond het allang best dat hij geen straf kreeg maar hij dacht niet na over mogelijke consequenties voor zijn JUDOC (Justitiële ...

Lees meer

Mediation in het strafrecht: een alternatieve vorm van geschiloplossing

Een rechtsgebied waarbinnen geschiloplossing door mediation minder vanzelfsprekend wordt geacht, is het strafrecht. Maar hier komt langzaamaan verandering in. Eén van de doelen van het strafrecht is te voorkomen, dat nieuwe delicten worden gepleegd. In sommige gevallen word...

Lees meer

Raad van Toezicht

Mr. B.A.S.E. Maandag (Trix) is per 31 oktober 2013 toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten....

Lees meer

Een streep door het alcoholslotprogramma

Op 4 maart 2015 heeft de Raad van State geoordeeld dat het CBR geen alcoholslotprogramma meer mag opleggen (volledige uitspraak). De huidige regeling houdt geen rekening met het feit dat het alcoholslotprogramma voor de één veel grotere gevolgen heeft dan voor de ander. Zo...

Lees meer

Hennepteelt en gedoogbeleid coffeeshops: de achterdeurproblematiek

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 16 oktober 2014 uitspraak gedaan over de hennepteelt om de gedoogde coffeeshops te bevoorraden. De rechtbank heeft aangegeven, dat de hennepteelt een strafbaar feit oplevert volgens de Opiumwet. Het Nederlandse gedoogbeleid over de verko...

Lees meer

Alcoholslotprogramma

Het ingrijpende alcoholslotprogramma staat de afgelopen tijd flink in de belangstelling. Het alcoholslotprogramma kan door het CBR worden opgelegd aan bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen (promillage tussen 1,3 en 1,8 (resp. 570 en 785 u...

Lees meer