Strafrecht

Strafrecht

Wanneer u te maken krijgt met het strafrecht kan dat heel ingrijpend zijn. Om die reden is het belangrijk dat u snel een advocaat inschakelt. De strafrechtspecialisten van ons kantoor staan u – wanneer u of uw bedrijf door het Openbaar Ministerie wordt aangemerkt als verdachte – bij in alle fases van het strafproces. Bijstand wordt verleend rondom de aanhouding, voorafgaand en tijdens de verhoren en bij alles wat te maken heeft met de voorlopige hechtenis. Met behulp van de advocaat en in overleg met u wordt een strategie van uw verdediging bepaald voor het (voorbereidend) onderzoek en de zitting(en). Onze ervaring en kennis op dit rechtsgebied is daarbij belangrijk. Wij houden onze kennis en kwaliteit op peil, onder andere om die reden zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor (Jonge) Strafrechtadvocaten.

Wij behandelen diverse soorten strafzaken, waarbij u moet denken aan:

  • levensdelicten (zoals moord en doodslag)
  • geweldsdelicten (zoals openlijke geweldpleging, mishandeling, vernieling, bedreiging)
  • vermogensdelicten (zoals diefstal, verduistering, heling)
  • zedendelicten (zoals verkrachting, ontucht)
  • drugszaken (zoals het handelen in drugs, voorhanden hebben van hennep, telen, smokkelen)
  • verkeerszaken (zoals overtreding van de artikelen 5 en/of 6 Wegenverkeerswet en CBR zaken)
  • ontnemingsvorderingen van het wederrechtelijk verkregen voordeel
  • delicten met betrekking tot wapens en munitie (wapen- en munitiebezit en de handel hierin)
  • cybercrime (computercriminaliteit)
  • milieudelicten (zoals het lozen van chemisch afval, illegale asbestverwijdering)

 

Onze advocaten zijn ook gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Wij staan regelmatig jeugdigen bij in strafzaken.

Wij vinden het belangrijk om uw zorgen zoveel als mogelijk weg te nemen door u te helpen bij alle facetten van de strafzaak. Hebt u  vragen over het strafrecht of uw strafzaak? Neem dan contact op met een van onze strafrechtadvocaten.

Expertises

Gerelateerd nieuws

Record 2015: 17.600 schadevergoedingen ex-verdachten

Recent verscheen het onderzoek van het CBS over het aantal schadevergoedingen dat in 2015 is toegekend aan ex-verdachten. Men kan na de afloop van een strafzaak aanspraak maken op een schadevergoeding wanneer men niet veroordeeld wordt of geen straf opgelegd krijgt, maar wel...

Lees meer

Raad van Toezicht

Mr. B.A.S.E. Maandag (Trix) is per 31 oktober 2013 toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten....

Lees meer

Geen veroordeling: toch weigering VOG?

Staatssecretaris Dijkhoff wil het voor bepaalde functies echter mogelijk maken dat de VOG ook enkel op basis van politiegegevens kan worden afgewezen. Dit zou betekenen dat een VOG in de toekomst kan worden geweigerd als iemand voorkomt in politiedossiers in verband met gedr...

Lees meer

Het nieuwe witwassen: eenvoudig witwassen

Het werkwoord witwassen wekt de indruk dat er een handeling moet plaatsvinden. Het werkwoord wekt ook de indruk, dat illegaal geld of illegale voorwerpen legaal/wit worden gewassen, dus dat er een handeling wordt verricht om de illegale herkomst van het geld of de voorwerpen...

Lees meer

“Sukkel”, beledigend?

Het Hof te Den Bosch overwoog op 29 april jl. dat een uitlating als beledigend moet worden beschouwd, wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam. Het oordeel of daarvan sprake i...

Lees meer

Hoge Raad beoordeelt levenslange gevangenisstraf

De Nederlandse levenslange gevangenisstraf is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Dat heeft de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, op 5 juli 2016 geoordeeld in een zaak. Bij een levenslange gevangenisstraf moet na ver...

Lees meer

Wel of niet betrokken bij een vechtpartij?

In de rechtspraak wordt nu pas aangenomen, dat sprake is van het in vereniging plegen van geweld, indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het toegepaste geweld. Er moet sprake zijn van gedragingen die het geweld hebben bevorderd. De...

Lees meer

Een streep door het alcoholslotprogramma

Op 4 maart 2015 heeft de Raad van State geoordeeld dat het CBR geen alcoholslotprogramma meer mag opleggen (volledige uitspraak). De huidige regeling houdt geen rekening met het feit dat het alcoholslotprogramma voor de één veel grotere gevolgen heeft dan voor de ander. Zo...

Lees meer