MR. J.H.M. NIJHUIS (JOOP)

Direct: 010-217.53.15 | Email: nijhuis@rischen-nijhuis.com | LinkedIn

Mr. J.H.M. Nijhuis is in 1980 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 1981 als advocaat werkzaam en sinds 1988 partner bij Rischen & Nijhuis, advocaten. Mr. Nijhuis is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Hij is lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht advocaten (VRAA) en de Landelijke Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Nijhuis plv.voorzitter van de Advies Commissie Bezwaarschriften van de EUR en bestuurslid van de VRAA.
Geschreven nieuws


Transitievergoeding en wachtgeld?

Het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van 23 april 2015 regelt, dat werknemers die nog een recht hebben op een wachtgelduitkering op grond van een cao ...
Lees meer

Voordelen van mediation bij zakelijke geschillen

Mediation in familiezaken en bij arbeidsconflicten is al algemeen geaccepteerd. Is mediation echter ook een geschikt middel om zakelijke geschillen op te lossen...
Lees meer

Mediation en Arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht aanmerkelijk gewijzigd en zijn de mogelijkheden voor de rechter om nog een redelijke vergoeding toe te kennen ...
Lees meer

De wet Huis voor klokkenluiders

De wet Huis voor klokkenluiders is per 1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is om de werknemer te beschermen als hij melding doet van een missta...
Lees meer

Opvolgend werkgeverschap in de uitzendbranche

Opvolgend werkgeverschap houdt in dat een werknemer die voor een bepaalde werkgever werkt, op een gegeven moment voor een andere werkgever gaat werken, terwijl ...
Lees meer

Zwangerschapsverlof wijzigt in 2016

De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt in het geval van een zwangerschap van een meerling dan 20 weken in plaats van de huidige 16 weke...
Lees meer
MR. J.H.M. NIJHUIS (JOOP)
  • Pragmatisch
  • Scherpzinnig
  • Loyaal